Point of Design - June 2019

Original Article in pdf

PointofDesign.pl

Transcript below

Mieszcząca się w dawnym domu i pracowni na drugim piętrze budynku mieszkalnego w stylu Milanese, 150. metrowa galeria wzbogaca długą listę pierwszorzędnych salonów sztuki dekoracyjnej w sąsiedztwie dzielnicy Brera Design District. Triumfalne wejście w stylu klasycystycznym wychodzi na wprost ulicy Palermo, która użyczyła nazwę galerii Sophie Wannenes.

Wannenes, z zawodu dekoratorka i sprzedawca przedmiotów vintage kontynuuje wielowiekową tradycję rodzinną w zakresie handlu wyposażeniem wnętrz z nutą historii w tle. Miejsce pod adresem Via Palermo Uno odzwierciedla kreatywną wizję dekoratorki, w myśl której przedmioty oddają miłość projektantów i rzemieślników do piękna.

Jako galeria, PalermoUno przedstawia typowo mediolański rodzaj blasku. Istnieje głęboko nasycona, ale prężna paleta kolorów, eklektyczna mieszanka mebli pochodzących z wiecznie żyznych, starych rynków północnych terenów Włoch, a także starannie opracowana kolekcja współczesnych dzieł projektantów z kraju i zza granicy.
Wannenes opisuje swoją metodę kuratorską po prostu jako „osobistą wypowiedź”; na pierwszą iterację galerii wybrała dzieła, które przemawiały do jej własnej estetyki, nie martwiąc się zbytnio
nadążaniem za nadrzędnym tematem. Dwa razy do roku dokonuje zmiany ekspozycji sztuki i designu. „Jedynym wspólnym mianownikiem jest to, co lubię” - wyjaśnia - „są przedmioty ze Szwecji, Włoch, Czech to ogromny mix z całego świata”. Lista Wannenes obejmuje żelazne krzesła do jadalni nowojorskiego designera Mario Milana i zabytkowe fotele Pierluigi Colli z tapicerką z tkaniny Kirkby Design. Towarzyszą im stoły Marzotto Edizioni i regały autorstwa Pietro Russo. Jest też element współczesny - bogate tkaniny wnętrzarskie Dedar na poduszkach i graficzne dywaniki autorstwa Ilo. Strome sufity w mieszkaniu są dobrze wykorzystane, zwisają z nich lampy brytyjskiej marki Tala i latarnie czeskiego producenta szkła Bomma.
Blaty stołów zdobią przypominające totemy wazony Simona Cardinettiego, szkło FFerrone i ozdobne bibeloty z przeznaczeniem do kuchni i jadalni.
Wspólny mianownik dla całościowej koncepcji projektu stanowi możliwość kupna lub zamówienia absolutnie wszystkiego, co kryją te kolorowe wnętrza. Od farby ściennej Ressource Peintures, po ręczniki łazienkowe Harmony Textiles.

Atmosfera wnętrza balansuje na granicy galerii i przytulnego lokalnego sklepu ośmielając zainteresowanych do zagłębienia się w intrygujący świat Sophie Wannenes. Ta przyjazna atmosfera miała na celu stworzenie społeczności, do
której zaproszeni zostali młodzi projektanci poprzez inauguracyjną
wystawę Salone del Mobile

 

Translation:

Located in a former house and studio on the second floor a Milanese style residential building, a 150-metre-long gallery enriches the long list of first-class decorative art salons in the neighborhood of the Brera Design District. A triumphant entrance in the style of in the classicist style, it goes out in front of Palermo Street, which has lent the name of the Sophie Wannenes gallery.

Wannenes, a professional decorator and seller of vintage items continues a centuries-old family tradition of trade and commerce interior furnishings with a note of history in the background. Place at Via Palermo Uno reflects the creative vision of the decorator, according to which The objects reflect the love of designers and craftsmen for beauty.

As a gallery, PalermoUno presents a typical Milanese genus the glow. There is a deeply saturated but vibrant color palette, eclectic mix of furniture from the eternally fertile, old and old of the northern Italian markets, and carefully elaborated a collection of contemporary works by designers from Poland and abroad. Wannenes describes her curatorial method simply as "She choses the works of art for the first iteration of the gallery, that appealed to her own aesthetics without worrying too much about to keep up with the overriding theme. Twice a year she changes her exposition of art and design. "The only common denominator is what I like. - There are objects from Sweden, Italy, the Czech Republic is a huge mix from all over the world.

The Wannenes list includes iron chairs for the dining room of New York designer Mario Milan and antique Pierluigi Colli armchairs with Kirkby Design upholstery. They are accompanied by tables by Marzotto Edizioni and bookcases by Pietro Russo. There is also a contemporary element rich Dedar interior fabrics on cushions and graphic carpets by Ilo. Steep ceilings in the apartment are well used, hanging from them are lamps of the British brand Tala and lanterns of the Czech glass producer Bomma.

Table tops are decorated with totem-like Simon Cardinetti vases, FFerrone glass and decorative trinkets for the kitchen and dining room.

The common denominator for the overall design concept is the possibility to buy or order absolutely everything that hides these colourful interiors. From Resource Peintures wall paint to Harmony Textiles bathroom towels. The ambience balances on the edge of the gallery and the cosy local shop, encouraging those concerned to into the intriguing world of Sophie Wannenes.

This friendly atmosphere was designed to create a community of people who would like to learn more about the world of Sophie Wannenes to which young designers were invited through the inaugural Salone del Mobile exhibition


← Älterer Post Neuerer Post →